preloader

TIP: Denk dan alvast aan de decembermaanden! Laatste afspraak maatwerk tegen kerst & nieuw = 16/10.

Pavé

Pavé of franse pavé?

Je ne sais quoi?

Pavé is net zoals de halo een afwerking. Maar in plaats van rond de centersteen is dit een afwerking in de ringband.

De gewone pavé heeft net als de bezel zetting een extra gouden randje. Dit oogt vaak ook moderner dan de klassieke franse pavé.